【HOT】CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MỞ SERVER MỚI

【HOT】CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MỞ SERVER MỚI

26/12/2020

Kiếm Khách thân mến,

Khi khai mở server mới, Thương Khung Chi Kiếm sẽ mở các sự kiện ĐUA TOP MỞ SERVER trong từng server (có thời gian đếm ngược ở mỗi sự kiện). Cụ thể như sau:

Điều kiện nhận quà:

 • Khi kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ tổng kết dựa vào Bảng Xếp Hạng để phát quà.
 • Mỗi sự kiện đua TOP đều có gói quà dành cho người chơi đạt mốc nhất định trong thời gian sự kiện, số lượng quà không giới hạn.
 • Một người có thể nhận quà ở nhiều sự kiện đua TOP khác nhau trong thời gian diễn ra sự kiện.

Chi tiết từng sự kiện:

Ngày thứ 1: Đua TOP Toạ Kỵ

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Toạ Kỵ của mỗi nhân vật
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi cấp Bậc Toạ kỵ đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Ngày thứ 2: Đua TOP Đồng Hành

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Đồng Hành của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi Bậc Đồng Hành đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Ngày thứ 1 và 2: Đua TOP Cấp

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Cấp độ của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi Cấp độ nhân vật đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Ngày thứ 3: Đua TOP Đài Hoa

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Đài Hoa của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng:  

Tất cả người chơi khi Bậc Đài Hoa đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Ngày thứ 4: Đua TOP Đạo Quả

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Đạo Quả của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi Bậc Đạo Quả đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng

Ngày thứ 5: Đua TOP Phi Phong

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Phi Phong của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi Bậc Phi Phong đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Ngày thứ 6: Đua TOP Bộ Vận

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Bộ Vận của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi Bậc Bộ Vận đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Ngày thứ 7: Đua TOP Bảo Giáp

 • Thể lệ: Xếp hạng theo Bậc Bảo Giáp của mỗi nhân vật.
 • Phần thưởng: 

Tất cả người chơi khi Bậc Bảo Giáp đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ