【Event】CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MỪNG 8/3

【Event】CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MỪNG 8/3

12/03/2021

Các Kiếm Khách thân mến,
Chuỗi sự kiện Đua Top mừng ngày 8/3 tại tất cả các mặt trận sẽ diễn ra như sau:

1. Đua TOP SV Đẹp: S88 - Sơ Ảnh 8 (mở vào lúc 8h00 ngày 8/3)
Nội dung: Bang Chủ bang TOP 1 sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng (có danh hiệu Ma Thần - Nhân Hoàng hoặc Tiên Đế) sẽ nhận được phần thưởng. Phu thê của Kiếm Khách này cũng sẽ nhận được quà tương tự.
Thời gian đua TOP: Từ lúc mở SV đến khi kết thúc trận chiến cuối cùng (trong vòng 14 ngày)
Phần thưởng:
- 1 Tọa Kỵ Kim Phượng Cát Tường: 200,000 Lực Chiến - Buff Công 3% - 150,000 HP - 7,600 Công - 2,400 Thủ - 2400 Phá Giáp.
- 1 Tiên Đồng Nghênh Xuân Đồng Tử: 150,000 Lực Chiến - Buff HP 2% - 100,000 HP - 5,000 Công - 2,500 Thủ - 2500 Phá Giáp
Ghi chú:  
- Người phu thê (A) được nhận thưởng cùng, sẽ được lấy ở thời điểm Bang Chủ (tạm gọi là B, là phối ngẫu của A) lên ngôi sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Cho dù sau đó B có ly hôn A để lấy người khác thì A vẫn được nhận thưởng.
Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 5 ngày sau khi Sự Kiện Đua TOP kết thúc.
- S88 vẫn có sự kiện "Đua TOP Nông Dân" như thông thường.

3. Thưởng Đua TOP Server mới cho các SV 89 trở đi:
Nội dung: Bang Chủ bang TOP 1 sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng (có danh hiệu Ma Thần - Nhân Hoàng hoặc Tiên Đế) sẽ nhận được phần thưởng. Phu thê của Kiếm Khách này cũng sẽ nhận được quà tương tự.
Thời gian đua TOP: Từ lúc mở SV đến khi kết thúc trận chiến cuối cùng (trong vòng 14 ngày)
Phần thưởng:
- 1 Thú Cưỡi Niên Thú:  
- 1 Danh Hiệu - Đại Thần Server (có +% thuộc tính)
Ghi chú:  
- Người phu thê (A) được nhận thưởng cùng, sẽ được lấy ở thời điểm Bang Chủ (tạm gọi là B, là phối ngẫu của A) lên ngôi sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Cho dù sau đó B có ly hôn A để lấy người khác thì A vẫn được nhận thưởng.
Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 5 ngày sau khi Sự Kiện Đua TOP kết thúc.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ